Tietoa meistä


Vanhempainyhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön, sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

 Toiminta-ajatus

 • edistää oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä


Konalan ala-asteen vanhempainyhdistys on perustettu 13.1.1994


Yhteystiedot ja jäsenet

Sähköpostioisoitteemme: konalanvanhempainyhdistys@gmail.com

Yhdistyksen johtokunnan jäsenet 2023–2024 
Puheenjohtaja: Tiina Holma
Varapuheenjohtaja: Roaa Aljanabi
Sihteeri: Maria Sainio
Rahastonhoitaja: Mikko Kanerva


Koulun yhteystiedot

Konalan ala-asteen koulu

Käyntiosoite: Riihipellonkuja 2, 00390 HELSINKI 
Luokat 1-2: Hilatie 1

Postiosoite: PL 3204, 00099 Helsingin kaupunki

Koulun Internetsivut: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/konalan-ala-aste/

 Kanslia: p. 09 310 80722 (koulusihteeri)

Rehtori: Antti Mönki p. 09 310 83040

Koulun johtokunnan puheenjohtaja:  Virpi Lähdenmäki


Vanhempainliitto: http://www.vanhempainliitto.fi/

Helsingin vanhemmat: https://www.helvary.fi/