Tietoa meistä

Vanhempainyhdistys

  • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan

  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

  • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön, sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa

  • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita

  • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille

  • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa

  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

Perustamisvuosi ja koulun oppilaiden lukumäärä

  • Konalan ala-asteen vanhempainyhdistys on perustettu 13.1.1994

  • Koulussa on oppilaita n.260

Konalan ala-asteen vanhempainyhdistyksen arvot ja periaatteet, yleistietoa

PDF-tiedostoTietosuojaseloste Konalan ala-asteen vanhempainyhdistys_1s.pdf (60 kB)
GDPR seloste
PDF-tiedostovanhempainyhdistysesite[1].pdf (129 kB)
Jaettava vanhempainyhdistyksen esite
PDF-tiedostoKonalan+vanhempainyhdistyksen+säännöt.pdf (8 kB)
Konalan vanhempainyhdistyksen säännöt